Nahinumdom si Adam Pearce kang Jay Briscoe – Wrestling Information

Nahinumdom si Adam Pearce kang Jay Briscoe – Wrestling Information

Ang TMZ Sports activities nakigsulti kang Adam Pearce bahin sa pagkamatay sa bantugang Jay Briscoe. Ang kalinaw adunay mosunod nga isulti:

“Kagabii nakadawat ko og balita sama sa gibuhat sa tanan sa wrestling ug wala ako gininhawa. Nahibal-an nimo, kini usa ka kontemporaryo sa daghan kaayo kanamo ug usa ka tawo nga kaming tanan nahigugma. Kini usa ka cliche nga isulti kana, apan gipasabut nako, mahimo nako ‘ Ayaw hunahunaa ang bisan kinsa nga nakahimamat ni Jay Briscoe nga dili mosulti kanimo sa parehas nga butang. Siya usa ka talagsaon nga performer. Samtang naminaw ka sa mga pasidungog ug mga kampeonato, gipasabut nako, kini nagpadayon ug nagpadayon. Siya ug ang iyang igsoon nga si Mark kay, para sa akong kwarta, usa sa pinakadakong tag groups sa kasaysayan sa amongst negosyo ug dili kana hyperbole. Nagtuo ko niana. Daghan kog gipaambit nga singsing uban nila, daghang locker room. Giatubang nako sila sa matag bahin sa amongst industriya . Labaw sa tanan, siya akong higala, ug ako nahibulong nga kini nahitabo ug, Diyos, ang akong kasingkasing naguol sa iyang pamilya.”#Nahinumdom #Adam #Pearce #kang #Jay #Briscoe #Wrestling #Information