Si Quentin Oliver Lee, Broadway actor, namatay sa most cancers sa edad nga 34

Si Quentin Oliver Lee, Broadway actor, namatay sa most cancers sa edad nga 34


New York
CNN

Ang aktor sa Broadway nga si Quentin Oliver Lee namatay sa edad nga 34, sumala sa usa ka on-line nga anunsyo gikan sa iyang asawa. Ang submit moabut unom ka bulan pagkahuman giingon ni Lee nga siya nadayagnos nga adunay stage 4 colon most cancers.

Sa usa ka submit sa Instagram kaniadtong Biyernes nga nagpahibalo sa pagkamatay sa iyang bana, ang asawa ni Lee, si Angie, miingon, “Si Quentin namatay sa kaadlawon. Kadto ang pinakanindot nga higayon sa akong kinabuhi. Nakita nako ang iyang kataposang pagginhawa, gikuptan pag-ayo ang iyang kamot, ug nabati ang iyang pinitik sa kasingkasing nga inanay nga naanod. Siya adunay pahiyom sa iyang nawong, ug gilibutan sa iyang mga minahal. Kadto malinawon, ug perpekto.”

Wala gibutyag sa asawa ni Lee ang hinungdan sa iyang kamatayon sa maong pahibalo.

Sa submit, gilakip niya ang imahe sa iyang bana ug ilang anak nga babaye ug gitawag siya, “usa ka talagsaon nga tawo, bana, amahan, anak, igsoon, higala, mag-aawit, aktor.”

Miingon siya, “Si Samantha ug ako gisuportahan ug gibayaw sa amongst mga pamilya ug sa amongst kaugalingong pagtuo. Palihug sabta kon dili ko motubag, apan salig nga ang imong mga mensahe ug gugma nabasa ug gibati.”

Ang mga kredito ni Lee sa Broadway naglakip sa “Prince of Broadway” ug “Caroline, o Change.”

Gidula usab niya ang titulo nga papel sa kompanya sa paglibot sa “The Phantom of the Opera.”

Ang produksiyon nag-ingon sa gi-verify nga Instagram niini, “Ang pamilyang Phantom nasubo nga nakadungog sa pagkamatay ni Quentin Oliver Lee. Si Quentin maayo nga nanguna sa amongst North American tour sa 2018. Ang amongst mga kasingkasing kauban ang pamilya ug mga higala ni Quentin.

#Quentin #Oliver #Lee #Broadway #actor #namatay #most cancers #edad #nga